Lawan Hawa Nafsu dan Bersabarlah di Atas Kebenaran