Tauhid Awal Dakwah Ilallah

Tauhid Awal Dakwah Ilallah

Dakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta’ala menurut pandangan syariat adalah amalan dan bentuk ibadah yang besar, agung, dan mulia, apabila syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalangnya. Dalil yang menunjukkan agungnya tugas ini sangat banyak, baik dari […]